Program Mój Prąd 4.0 w 2022 roku - ile wyniesie dotacja i co się zmieniło?

Dodano:2022-04-01

Co jakiś czas wchodzą w życie uaktualnienia dla programów, które mają za zadanie wspieranie gospodarstw domowych w dążeniu o lepsze jutro zarówno dla siebie i swoich finansów, jak i dla środowiska. Już 15 kwietnia rozpoczyna się czwarty nabór wniosków do programu Mój Prąd. 

Co to jest program Mój Prąd 4.0?

Program Mój Prąd 4.0 obejmuje wsparcie właścicieli gospodarstw domowych, którzy zamierzają zainwestować w mikroinstalację fotowoltaiczną oraz magazyny energii i ciepła. Celem tegorocznej edycji jest wzrost energii produkowanej z systemów fotowoltaicznych instalowanych w gospodarstwach domowych.

Dotacje otrzymywane przez odbiorców programu obejmuję wsparcie w zakupie między innymi:

  • urządzeń magazynujących energię,
  • urządzeń pozwalających na zarządzanie magazynowaną energią.

Ponadto warto wiedzieć, że dotacja pozwala na pokrycie kosztów związanych z zakupem, transportem oraz instalacją instalacji fotowoltaicznej dobranej przez właściciela gospodarstwa domowego, oraz urządzeń magazynujących i kontrolujących wykorzystanie zmagazynowanej energii.

Dla kogo jest program Mój Prąd 4.0

Program Mój Prąd 4.0 jest przeznaczony przede wszystkim dla osób fizycznych, które już mają zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Należy pamiętać, że czwarta edycja programu Mój Prąd dedykowana jest dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów korzystających z dotychczasowych  opustów (tzw. net metering), ale pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń. 

  
Jakie zmiany znalazły się w nowym programie Mój Prąd 4.0

Główną zmianą w najnowszej edycji programu jest przede wszystkim dofinansowanie nowych komponentów całego systemu. Chodzi o wsparcie w zakupie urządzeń magazynujących energię i ciepło oraz urządzeń kontrolujących zmagazynowane zasoby.

Kto może skorzystać z dotacji?

Z dotacji może skorzystać każdy, kto zakupi i zamontuje u siebie instalację fotowoltaiczną, a następnie złoży wniosek do nowego naboru programu Mój Prąd 4.0. Krótko mówiąc, osoba ta musi:

  • mieć zamontowaną nową instalację fotowoltaiczną, ale nie wcześniej niż po 1.02.2020 roku,
  • mieć umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej,
  • posiadać instalację o mocy od 2 do 10 Kw,
  • mieć instalację przeznaczoną do wykorzystania w gospodarstwie domowym.

Jeżeli osoba fizyczna spełnia te warunki, nie pozostaje jej nic innego jak zgłosić się ze swoim wnioskiem online na stronie programu. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, warto naprawić wskazany w powodzie odrzucenia błąd i spróbować ponownie.

Jaka jest wysokość dopłaty?

Składając wniosek o wsparcie w zakresie fotowoltaiki, możesz otrzymać do 50% zwrotu za całą inwestycję, ale nie więcej niż 3000 zł na jedną inwestycję. Warto też wiedzieć, że pozostałe poniesione koszty możesz odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Od kiedy obowiązuje program Mój Prąd

Program Mój Prąd 4.0 rusza 15.04.2022 roku, a nabór wniosków ma mieć charakter ciągły. Oznacza to, że dofinansowania będą przyznawane aż do wyczerpania kwoty alokacji, która została zaplanowana na około 350 mln. Zł

Wnioski i dokumentację całego programu będzie można pobrać na stronie NFOŚiGW już od 1.04.2022 roku.

Branie udziału w programie pozwala na spełnienie przez Polskę zobowiązań z zakresu rozwoju energetyki odnawialnej, co jest niezwykle ważne dla otaczającego nas środowiska.


Źródło:
www.gov.pl
mojprad.gov.pl/o-programie