Regulatory ładownia MPPT

Podaje się, że regulatory ładownia MPPT są urządzeniami dzięki którym zwiększa się efektywność całego systemu fotowoltaicznego. Dlaczego tak się dzieję? I co to właściwie oznacza, że regulator jest kontrolerem MPPT? Na początku wyjaśnijmy, że na rynku mamy do wyboru dwa rodzaje regulatorów ładowania PWM i MPPT. Oba rodzaje kontrolerów spełniają funkcję sterownika pracą całego systemu. To one pilnują, żeby nie doszło do przeładowania czy nadmiernego rozładowania akumulatorów. Dbają też o to, żeby baterie były ładowane odpowiednim dla nich napięciem. Są one nieodzownym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki ich pracy cały system działa prawidłowo, mniej lub bardziej efektywnie.

Regulatory MPPT
 są rodzajem regulatorów które zostały wyposażone w algorytm śledzenia największego punktu mocy panela, dzięki czemu zwiększają efektywność pracy systemu. Co to jest największy punkt mocy panel MPP i jak się go wyznacza? Największy punkt mocy panela wyznaczany jest na charakterystyce prądowo-napięciowej pracy modułu fotowoltaicznego. Punkt MPP jest punktem przecięcia napięcia maksymalnego panela Vmpp  oraz maksymalnego prądu Impp osiąganego w danej chwili przez panel. Napięcie w punkcie mocy maksymalnej –  napięcie znamionowe Vmpp to napięcie uzyskiwane przez moduł fotowoltaiczny przy optymalnym obciążeniu, skutkuje ono uzyskaniem maksymalnej mocy do uzyskania w danych warunkach atmosferycznych. Natężenie prądu w punkcie maksymalnym – prąd znamionowy Impp to natężenie prądu generowane przez panel fotowoltaiczny przy optymalnym obciążeniu, skutkuje to uzyskaniem przez moduł maksymalnej możliwej mocy w danych warunkach atmosferycznych.

Podaje się, że dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu śledzącego MPP regulatory te prowadzą do uzyskania przez cały system od 20% do 30% więcej mocy.  Dzięki zastosowaniu tych regulatorów instalacje fotowoltaiczne działają równie efektywnie w dni słoneczne jak i w dni z małą ilością promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi. Bardzo dobrze sprawdzają się w takich warunkach klimatycznych jakie panując w naszym kraju. Trzeba zaznaczyć, że regulatory MPPT nie są jedynie wymysłem producentów i chwytem marketingowym ich działanie oraz poprawa efektywności pracy systemów zostały udowodnione oraz sprawdzone w praktyce przez bardzo dużą liczbę klientów którzy zdecydowali się na ich zakup, dzięki czemu sami mogli przekonać się o tym jak te regulatory działają.