Połączenie szeregowe i równoległe

Schemat podłaczenia równoległego jak i szeregowego paneli, ta sama zasada przy akumulatorze!

poloczenie


Połączenie równoległe   

Czyli wszystkie plusy razem i wszystkie minusy razem co powoduje że napięcie się nie zmienia i jest nadal (12v) ale zwiększyła się pojemność do 200Ah!

Przedstawione na poniższym schemacie                                                                

rownolegle

Połączenie szeregowe

Czyli łączymy plusy z minusem razem co powoduje że napięcie się zwiększa do (24v)

Lecz pojemność jest nadal 100Ah! Ale w układzie 24v!

Przedstawione na poniższym schemacie     

szeregowo