Mapa promieniowania słonecznego w Polsce

Przykładowy roczny rozkład produkcji energii elektrycznej dla źródła fotowoltaicznego o mocy 1 kW zainstalowanego na lubelszczyźnie 

rozklad-produkcji-energii-elektrycznej-PV-1-kW

Moc promieniowania padająca na jeden metr kwadratowy podany w Watach

Następnym pojęciem jest usłonecznienie, definiowane jako średnia liczba godzin słonecznych w ciągu roku. W Polsce usłonecznienie wynosi od 1390 do 1900 godzin rocznie.

energia-slonca